Stichting Stadsherstel Hindeloopen

Info: Mevr. L. v.d. Wal, secretaris, tel 0514-521508
E-mail secretaris@hindeloopen.org

IBAN rekening nummer: NL 28 RABO 0114 6676 16
Kamer van Koophandel Leeuwarden : 41000297
RSIN/fiscaalnummer ANBI: 0038.53.500

Bestuurssamenstelling:
P. Sprik – voorzitter
L. van der Wal – secretaris
J. Zoethout – penningmeester
H. van der Berg
D. Bokma
J. van der Goot
E. de Lange
D. Talhout-Amsterdam

 

 

 

 

 

Alle bestuursleden zijn onbezoldigd.

Neem contact met ons op