Stimuleringsprijs van de Stichting Stadsherstel Hindeloopen

De stimuleringsprijs van de Stichting Stadsherstel Hindeloopen, wordt uitgereikt aan diegene, die opvallend goed met zijn pand bezig is geweest.

Stimuleringsprijs 2016

Niet bekend/uitgereikt

2015

Aan het einde van 2015 heeft Stichting Stadsherstel Hindeloopen, opgericht in 1970, weer de jaarlijkse stimuleringsprijs uitgereikt.

Ieder jaar kent de Stichting deze prijs toe aan een particulier die heeft bijgedragen aan de verfraaiing van Hindeloopen door zelf zijn pand te verbeteren. Meestal betreft dit een woning, maar Stichting Stadsherstel heeft gemeend dit jaar de prijs weer toe te kennen aan de heer en mevrouw Stallmann-Sprik. Zij zijn de eigenaren van de Fermenning (Doopsgezinde kerk).

Vorig jaar hebben zij het interieur van deze kerk grondig opgeknapt. Dit jaar is de buitenkant onder handen genomen. Voor dit echtpaar een hele investering. De eerste Fermenning werd in 1653 gebouwd. In 1837 werd die, tegelijk met een opknapbeurt, flink verkleind. De achtergevel is nog oorspronkelijk, de voorgevel is modern, vernieuwd in 1931.

Sinds 1550 waren er doopsgezinden in Hindeloopen. Aan het begin van de 17e eeuw waren er zon ‘n 1000 leden, de grootste gemeente in Fryslân. In 1700 waren er in Hindeloopen 786 menisten (40% van de bevolking) Door verhuizingen, afsplitsingen en leden die zich bij de Hervormde gemeente aansloten, liep het ledenaantal door de jaren heen flink terug. Tot de gemeente te klein werd om zelfstandig dit gebouw in stand te houden.

Het werd verkocht aan Johan en Paulien Stallmann, die nu het gehele pand in ere hebben hersteld. Veel werk, vooral het houtwerk, is door Johan zelf gedaan. Het is in oude stijl uitgevoerd en ziet er prachtig uit. Bijzonder is dat het kerkgebouw voor diverse activiteiten gebruikt kan worden,dus een aanwinst voor de gehele Hindelooper bevolking.

De prijs van €500,- is op vrijdag 18 december 2015 aan de eigenaren uitgereikt.

2014

STICHTING STADSHERSTEL HINDELOOPEN KENT STIMULERINGSPRIJS 2014 TOE

Aan het einde van 2014 heeft Stichting Stadsherstel Hindeloopen, opgericht in 1970, weer de jaarlijkse stimuleringsprijs uitgereikt. Ieder jaar kent de Stichting deze prijs toe aan een particulier die heeft bijgedragen aan de verfraaiing van Hindeloopen door zelf zijn pand te verbeteren.

Meestal betreft dit een woning, maar Stichting Stadsherstel heeft gemeend dit jaar de prijs toe te kennen aan de heer en mevrouw Stallmann-Sprik. Zij hebben een aantal jaren geleden de Fermenning (Doopsgezinde kerk) aangekocht. Na vergeefs te hebben geprobeerd subsidie te verkrijgen voor restauratie, hebben ze besloten om het interieur van de kerk zelf aan te pakken. Het resultaat mag gezien worden. Met behoud van oude ornamenten is het gebouw nu ook geschikt voor kleine bijeenkomsten.


De prijs van €500,- is dinsdag 30 december 2014 aan de eigenaren uitgereikt.

Wij hopen dat zij er in zullen slagen om, met behulp van subsidie, ook de buitenkant te restaureren. Dit pand verdient een grondige aanpak en draagt dan zeker bij aan de verfraaiing van Hindeloopen.

2013

2013
Stichting Stadsherstel Hindeloopen is opgericht in 1970 en heeft er in die meer dan 40 jaar toe bijgedragen dat er binnen de oude stadskern al vele woningen/gebouwen of stadsbepalende projecten zijn verbeterd. Ieder jaar kent de Stichting de “Stimuleringsprijs” toe aan een particulier die heeft meegewerkt aan de verfraaiing van Hindeloopen door zelf zijn woning te verbeteren.

In het afgelopen jaar heeft de heer Han van Beers op een braakliggend perceel aan de Schoolstraat een woning herbouwd die onze Stichting zeer aan spreekt. Met oog voor oude elementen en materialen is een prachtig pand neergezet. Met als bijkomend voordeel dat de woning permanent bewoond zal worden. Reden temeer voor Stichting Stadsherstel Hindeloopen om te besluiten de stimuleringsprijs voor 2013 aan de heer Van Beers toe te kennen.

De prijs van €500,- is vrijdag 27 december 2013 om 15.30 uur aan de eigenaar uitgereikt.

2012

Kon in 2011 geen stimuleringsprijs worden uitgereikt, in het jaar daaropvolgend besloot het bestuur twee stimuleringsprijzen van elk € 500,00 beschikbaar te stellen voor de familie Amsterdam en de kerkrentmeesters van het gebouw Irene. Het bestuur toonde zich onder de indruk van de fraaie gevel van de woning van de de familie Amsterdam en prees de de wijze waarop deze gevel in bijpassende steen en ornamentering is uitgevoerd. Weer een fraaie aanwinst voor het beschermde stadsgezicht van Hindeloopen.


Op dezelfde middag, 21 december, mocht de voorzitter van Stichting Stadsherstel, Piet Sprik, kerkrentmeester Andries Sikkes een bedrag van € 500,00 overhandigen. Niet alleen het opknappen van gevel en zijgevel maakten op het bestuur indruk, maar met name de buitengewoon knap in Hindelooper stijl geschilderde raamluiken oogsten bij het bestuur grote bewondering. Harmen Zweed, de schilder van de wandluiken, werd dan ook terecht in de bloemetjes gezet.


2009

Op 12 maart 2010 werd de stimuleringsprijs 2009 uitgereikt aan de familie Remeeus.
Zij hebben de prijs ontvangen vanwege het feit dat zij de gevel van hun woning aan de Nieuwstad 22 geheel hebben teruggebracht in de staat van voor 1906. In dat jaar werd de bestaande klokgevel door een andere gevel vervangen.

Ruim 100 jaar later ziet de gevel er weer fantastisch uit. “Een absolute aanwinst voor Hindeloopen in het algemeen en de Nieuwstad in het bijzonder,” aldus voorzitter Piet Sprik. Van harte gefeliciteerd familie Remeeus!

2008

De Stimuleringsprijs 2008 werd op 9 januari 2009 uitgereikt aan de familie Kelderhuis. Zij hebben de voorgevel van hun woonboerderij aan de Oude Weide op bijzonder fraaie wijze gerenoveerd. Een verrijking voor de Stadsweide en een aanwinst voor de historische stadskern van Hindeloopen, aldus de voorzitter van Stichting Stadsherstel, de heer P. Sprik. Vervolgens mocht de penningmeester de stimuleringsprijs van € 500,00 aan de familie Kelderhuis overhandigen.

2007

De Stimuleringsprijs 2007 is toegekend aan Jan Peter Feenstra en Mariët Bokma voor hun huis op de Tuinen 14 omdat zij het huis in de afgelopen jaren op een zodanige wijze hebben verbouwd dat zowel de voor- als achtergevel een aanwinst zijn geworden voor de historische stadskern van Hindeloopen.

Voorzitter van de Stichting Stadsherstel Hindeloopen, Dhr. P. de Jager sprak lovende woorden aan het adres van de bewoners en uit de handen van de penningmeester Dhr J. Zoethout, mochten zij Euro 500,00 ontvangen.

2006

In 2006 is de prijs toegekend aan de familie Veldkamp voor de wijze waarop door hen een nieuwe gevel, passend
in het straatbeeld voor de door hen bewoonde woning op de Nieuwstad 27 is aangebracht.

2004

In het jaar 2004 valt de familie J. de Vries in de prijzen. Het bedrag van Euro 500,00 werd toegekend voor de wijze waarop zij hun kapiteinswoning op de Tuinen 5-7 op unieke wijze, met eigen middelen, binnen het beschermde stadsgezicht van Hindeloopen hebben weten te realiseren.

2003

In 2003 Fam. A. Mulder

2000

In 2000 is de prijs toegekend aan de bewoners van het voormalige stadhuis.