Donateurs


Tientallen mensen zijn donateur van onze Stichting.
Voor minimaal Euro 15,– per jaar wordt u jaarlijks op een prettige wijze geïnformeerd over onze activiteiten.

Per 1 januari 2008 heeft de belastingdienst onze stichting aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat houdt in dat u als donateur uw giften aan Stichting Stadsherstel Hindeloopen voor de belastingdienst kunt aftrekken.

Sponsoring

Om het havenplan tot uitvoer te brengen zijn gelden beschikbaar gesteld door Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân, de Gemeente Nijefurd en de Europese Gemeenschap.

We willen met name ook enige nationale en lokale sponsors hartelijk bedanken voor hun bijdrage:

1) van Heloma Stichting
2) Stichting A.N.W.B. Fonds
3) Dorus Rijkers Fonds
4) Stichting Juckema – Sideriusfonds
5) Stichting Herbert Duintjer Fonds
6) Dinamo Fonds
7) P.W. Jansen’s Friesche Stichting
8) Meineders-Sybenga Stichting
9) Stichting Bouw Cultuurfonds Friesland
10) Vereniging Hylper haiven
11) Grontmij
12) Witteveen en Bos Heerenveen
13) Oosterhof Holman Beton en Waterbouw Harlingen
14) de Boer en de Groot BV
15) Jachthaven Hindeloopen

Info: Dhr. P. Sprik secretaris, tel 0514-521871

E-mail secretaris@hindeloopen.org