Wat zijn de plannen van Stichting Stadsherstel Hindeloopen voor de komende jaren?
Nadat het havenplan van Hindeloopen in 2006 voltooid werd is Stichting Stadsherstel Hindeloopen actief aan de slag gegaan met de ontwikkeling van nieuwe plannen. Dat heeft geleid tot de ontwikkeling van het project “Cultuur En Historie Westzijde Hindeloopen”. Dit project bevat een achttiental objecten die ieder afzonderlijk verwezenlijkt kunnen worden.

Het meest opvallende project is wel de bouw van een Hindelooper fluitschip. Dit type koopvaardijschip werd in het verleden voor de handelsvaart gebruikt. Het realiseren van de bouw van een dergelijk schip zou een buitengewoon waardevolle bijdrage zijn aan de cultuur en historie van Hindeloopen. Ook het toerisme naar onze regio krijgt een geweldige impuls. De bouw van een fluitschip genereert wellicht 100000 extra bezoekers naar zuidwest Friesland.

Onze stichting is verder van mening dat het aanwijzen van Sneek als “Stoomstad”, met een rechtstreekse stoomtreinverbinding naar Hindeloopen, volop kansen biedt om het toeristisch product nieuwe impulsen te geven.

Een ander plan dat hoog op het lijstje van Stichting Stadsherstel staat is de renovatie van de ouderwetse scheepswerf van Wijbrands op de plaats waar nu de “skipshelling” van Blom is gevestigd.
Natuurlijk is met de realisatie van onze plannen veel geld gemoeid. Het is mede om die reden dat wij het project “Cultuur En Historie Westzijde Hindeloopen” in het kader van “Fryske Fiersichten” aangeboden hebben aan het provinciaal bestuur van de provincie Friesland.

We gaan er van uit dat de provincie onze plannen naar waarde weet te schatten en spreken de wens uit dat zij ook de bereidheid hebben om te investeren in de realisatie van een van de projecten van onze stichting.
Uiteraard laat dat onverlet dat wij het op prijs stellen indien u donor of sponsor van onze stichting wilt worden of ons wellicht op een andere manier (financieel) wilt steunen. Elders op deze website vindt u het emailadres en telefoonnr. van het secretariaat van Stichting Stadsherstel Hindeloopen.

>> klik hier voor een Overzicht van de plannen