De Historie van Hindeloopen

De plaats waar Hindeloopen ligt, was al in de 8e eeuw bewoond en had veel te lijden van de Noormannen. Omstreeks 825 wordt in een oorkonde de naam “Hindolop” voor deze nederzetting gebruikt. In de 10e eeuw is in Engeland al de naam “Hintlop” bekend en in een “Croniicke” uit 1597 staat over de naam Hindeloopen: “Het creech dese voorschreven naem van etlicke wilde beesten, die men hinden noemde, die uut het Bosch van die Creijl aldaer hare ganck en de loop hadden.”

In de 12e eeuw was er in Hindeloopen al een kapel en in de 14e eeuw een kerk. De stadsrechten dateren uit de 13e eeuw. Omdat in Friesland de stadsrechten niet door een graaf verleend werden, maar langzamerhand ontstonden of aangenomen werden, is er geen exacte datum bekend, waarop Hindeloopen stad werd. Aangenomen wordt, dat de oudste stadsrechten uit de 13e eeuw dateren.

 

De oudste kern moeten we zoeken aan de Buren, dicht bij de zeedijk gelegen. De eerste uitbreiding was naar de Tuinen, waar voorheen moestuinen waren. In de 17e eeuw volgden Oude Weide (1614), Nieuwstad (begonnen 1614) en de Nieuwe Weide (begonnen 1638). Deze straten werden aangelegd op het gemeenschappelijke weidegebied, de Meenschar.

Zeeaanzicht Hindeloopen

Hindeloopen had al in de Middeleeuwen veel handelsrelaties met Lubeck en andere Hanzesteden, maar werd zelf geen Hanzestad. Ook de houtvaart op Noorwegen en de vele contacten met Amsterdam waren van belang voor de bloeiperiode van Hindeloopen, die duurde tot ruwweg het einde van de 17e eeuw.

Het Hinderlooper fluitschip “de Liefde”

In de middeleeuwen, ten tijde van de strijd tussen Schieringers en Vetkopers was Hindeloopen ook strategisch van belang. Soms vestigde een heerser zich hier in zo’n turbulente periode. Dan vonden er soms terechtstellingen plaats. De naam Galgepolle herinnert daar nog aan.


Straatnaambordje Galgepolle.

Economische teruggang.

In de 18e eeuw gaan handel en scheepvaart in Hindeloopen achteruit en komt het einde van de economische bloei. Het aantal schepen vermindert, het inwonertal loopt sterk terug, de kerk wordt bij verbouw zelfs verkleind. Aan het einde van de 19e eeuw leek het er op, dat er weer betere perspectieven kwamen, doordat de visserij aan de Friese westkust explosief groeide.


Vissersschepen in haven van Hindeloopen rond 1900

Na de aanleg van de Afsluitdijk in 1932 verminderde de omvang van de vissersvloot langzamerhand meer en meer, ook mede door het saneringsbeleid van de overheid.

Recreatie.

Naast de oude haven werd in 1970 de nieuwe jachthaven Hindeloopen aangelegd.


Jachthaven van Hindeloopen

Heden ten dagen liggen -met name in het zomerseizoen – heel veel schepen in beide havens:recreatievaartuigen en gerestaureerde oude schepen met een recreatieve functie.