Welkom op de site van Stichting Stadsherstel Hindeloopen.

Doelstelling

De Stichting Stadsherstel Hindeloopen – opgericht op 3 december 1970 op advies van “de Fryske Akademy” – heeft als doelstelling,

het oude stadsschoon zo goed mogelijk te bewaren of weer in oude glorie te (doen) herstellen

Het bestuur is samengesteld uit leden die breed georiënteerd zijn op het terrein van maatschappelijke en/of culturele organisaties. Daarnaast hebben de leden ook een sterke affiniteit met Hindeloopen en de doelstelling van de stichting. Tevens maakt ook deel uit van het bestuur het lid uit het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Nijefurd, belast met het monumentenbeleid.

Bestuurssamenstelling:
P. Sprik – voorzitter
L. van der Wal – secretaris
J. Zoethout – penningmeester
H. van der Berg
D. Bokma
J. van der Goot
E. de Lange
D. Talhout-Amsterdam

 

 

 

 

 

 

 

 

Extra Info over Stadsherstel:

Nieuwsitems

2024

Januari 2024
De nieuwsbrief van 2023
> Lees meer….

2023

December 2022
De nieuwsbrief van 2022
> Lees meer….

2022

December 2021
De nieuwsbrief van 2021
> Lees meer….

2021

Januari 2021
De nieuwsbrief van 2020
> Lees meer….

2020

Juni 2020
De nieuwsbrief van 2019
> Lees meer….

2019

April 2019
De nieuwsbrief van 2018
> Lees meer….

2018

November 2018 
De nieuwsbrief van 2017
Lees meer….

2017
December 2016
De nieuwsbrief van 2016
> Lees meer….
2016
Januari 2016
Lees hier de nieuwsbrief van 2015
> lees meer…
2015
Hier vindt u onze nieuwsbrief van 2014
> lees meer…
2014
Januari 2014
Zoals u van ons gewend bent, krijgt u hierbij weer een overzicht van de activiteiten waar Stichting Stadsherstel Hindeloopen in 2013 bij betrokken is geweest.
> lees meer…
2010
Augustus 2010
De stimuleringsprijs van de Stichting Stadsherstel Hindeloopen, wordt uitgereikt aan diegene, die opvallend goed met zijn pand bezig is geweest. In 2009 was dit de familie Remeeus op de Nieuwstad 22.
> lees meer…
2009
Februari 2009
Maandag 9 februari was in de Foeke te Hindeloopen het voorlopig “Visieplan Hindeloopen” te bekijken. Hier heeft o.a. Stichting Stadsherstel Hindeloopen aan meegeholpen.
2008
Maart 2008
Per 1 januari 2008 heeft de belastingdienst onze stichting aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat houdt in dat u als donateur uw giften aan Stichting Stadsherstel Hindeloopen voor de belastingdienst kunt aftrekken.
2007
December 2007
Nadat het havenplan van Hindeloopen in 2006 voltooid werd is Stichting Stadsherstel Hindeloopen actief aan de slag gegaan met de ontwikkeling van nieuwe plannen. Dat heeft geleid tot de ontwikkeling van het project “Cultuur En Historie Westzijde Hindeloopen”. Dit project bevat een achttiental objecten die ieder afzonderlijk verwezenlijkt kunnen worden.
> lees meer…
2006
September 2006
Officiële opening van de gerestaureerde haven van Hindeloopen op 23 september 2006
> lees meer…