Officiële opening van de gerestaureerde haven van Hindeloopen op 23 september 2006

Door de voorzitter van de Stchting Stadsherstel Hindeloopen: de heer P. de Jager en de heer J.W. Boekhoven, mede bestuurslid en burgemeester van de gemeente Nijefurd waarvan het stadje Hindeloopen deel uit maakt, een ieder welkom geheten en met name de Friese gedeputeerden mevrouw A. Andriesen en de heer A. Mulder die de opening zullen verrichten.


Burgemeester J.W. Boekhoven

Daarna werden de heren Mulder, Boekhoven, de Jager en mevrouw Andriesen ingescheept op een oude botter de gerestaureerde haven binnengevaren. Mevrouw Andriesen onstak met een toorts een op de botter geplaatst kanon gevolg door saluutschoten van kanonnen die op de havenkade stonden opgesteld.

Onder een regen van vuurwerk zette de botter daarna koers naar de havenkade

Aangekomen op de havenkade onthulden de Friese gedeputeerden mevrouw A. Andriesen en de heer A. Mulder een rijk geïllustreerde gedenkplaat met alle relevante informatie over het havenproject

Tegelijkertijd werd het publiek bedolven onder een confettiwolk

Zicht op de gedenkplaat

Na het ceremonieel begaven de genodigden zich naar de Hylper Marktplaats

In de Hylper Marktplaats werden met name alle mensen bedankt die zich ingespannen hebben tot realisatie van het havenplanproject door de voorzitter van de Stichting Stadsherstel Hindeloopen de heer P. de Jager

en door de Friese gedeputeerde mevrouw A. Andriesen

Tot slot bracht het Hindelooper zeemanskoor Auke Wiebes enige zeemansliederen ten gehore

en werd de opening afgesloten met een informeel samenzijn

> lees meer over het Havenplan hier